BEKİR OZSOY

BEKİR OZSOY

Mesaj Yaz Arkadaşıma e-Posta Gönder

Almanya da devrim!


Berlin’e gelen haberler hiç iç açıcı değildi, Kiel ve Hamburg şehrinde ki Alman deniz kuvvetleri mensupları denize açılma emrini ret ederek isyan çıkarmışlardı,ülkenin içinde bulunduğu buhranlı durum,isyanın süratle yayılmasına olanak sağlamıştı.
 Almanya baştan aşağı kana bulanmak üzereydi.
Ama bundan tamı tamına 99 yıl önce!!
19.Asır sonlarında Avrupa da sosyalizm yeşermeye başlamıştı,işçi sınıfının haklarını savunmak için artık  siyasi bir doktrin vardı,ve bu o günkü egemen sınıfların karabasanıydı.  Demir başbakan Bismark da bu yüzden partiyi yasa dışı ilan etmişti,paradoksal olarak sosyal demokratlar 1890 larda yasal olarak bir başka demir iradeli yönetici ve tiranın feriştahı tarafından tanınacaklardı; 1.Wilhem!  Genç Kayzer Alman halkının beklentilerini görmezden gelemeyecek , partiyi seçimlere sokacak ve bilinen en derli toplu sosyal güvenlik sistemini kuracaktı. Ama Büyük Savaş(1914-1918) aşırı emperyalist beklentilerin mezbahası gibi tüm kıtayı harap etmişti, şehit-şüheda edebiyatı ise Alman halkının zafer beklentilerini dizginleyemiyordu. 1912 seçimlerinde %28 lik bir oy alan Sosyal demokrat parti için  tamda harman zamanıydı. Ne var ki savaşın gidişatı artık imparator tarafından değil bizzat askeri bir cunta tarafından tayin ediliyordu. Rusya devrimi işçi sınıfı için bir çıkış yolu gibi gözükse de şimdilik hala hayaldi, ama ürkütücü bir hayal.Alman aristokrasisi savaşı sürdürme konusunda kararlıydı,ancak Alman halkı evlatlarını savaşa yollamaya devam eder miydi? Rusya devrimi bir çıkış olabilirdi,tam sosyal demokratlar bu fikre ısınmışlardı ki Rusya da ki geçici yönetim önce savaşa devam kararı almış ama gücü tükenince de ateşkes istemek zorunda kalmıştı. Bu durumda Alman generalleri doğu cephesinde serbest kalan ordularıyla batıda zaferi kazanabilirdi. Sosyal demokratların rüyaları ertelenmek zorundaydı. Nitekim Alman orduları 1918 Martında büyük bir saldırıya geçmişler ve nerdeyse zaferi kazanmalarına ramak kala Amerikalıların savaşa girmesiyle önce durmak sonrada geri çekilmek zorunda kalmışlardı.
İşte bu durum Alman halkı tarafından tahammül edilemez bulunmaktaydı.Zaten onca yokluk ve zorluk yalnızca zafer pahasına çekilmişti.Vaziyeti fark eden generaller kaybettikleri savaşın sorumluluğunu sivil idareye terk etmek için derhal meclisin kontrolünde bir barış anlaşması talep etmişlerdi,ve bu anlaşmayı Alman halkına anlatacak  bir sosyal demokrat hükümet! İmparator nispeten ılımlı bir aristokratı başbakanlığa atamıştı ama bu müttefikleri kesmemişti,daha fazlasını istiyorlardı,cephe her an yarılabilirdi savaş lordu  generaller çaresiz komutanlıklarından alınmış ve yerlerine başkaları getirilmişti. Yetmemiş İmparator da tahttan feragat etmişti. İşte tam da o günlerde donanmanın başkomutanı son ve şanlı(!) bir saldırı için savaş gemilerine demir alma emrini verince kıyamet kopmuştu,aristokratların şerefini kurtarmak için artık dökülecek kanı kalmayan denizciler isyan başlatmışlardı.İsyan büyük bir süratle ülkeye yayılmış ve her yer toz-duman olmuştu.Sosyal demokrat liderler çabuk ve kararlı hareket etmek zorundaydılar çünkü öncelikle Berlin ve Münih şehirlerinde Rusya benzeri Sovyet cumhuriyetler ilan edilmeye başlanmıştı bile. Her zamanki gibi memleket ateşler içindeyken birbirileriyle uğraşan ‘aslan sosyal demokratlar’ sonunda hareket edip cumhuriyet rejimini bir oldu bittiyle ilan etmişlerdi ama geç kalınmıştı. Ülkede iç savaş başlamıştı. Ordu hükümete bir teklifte bulunacaktı; bu Sovyet cumhuriyetler ve yandaşları derhal ezilebilirdi,ama önce ordunun tüm kurumları iadeyi itibar edilmeli ve siyasi arena da ki söz hakları geri verilmeliydi. Hükümet kabul etmişti. Cepheden geri dönen para-militer güçlerinde yardımıyla düzenli ordu birlikleri isyanı ülke çapında kanlı bir şekilde bastıracaklardı. Alman devrimi bastırılmış ama gereken ders de alınmıştı; bir ülkede hiçbir şey halka rağmen yaşatılmazdı.Bunu en iyi öğrenende ne yazık ki ‘aslan sosyal demokratlar’ değil ama bir başka tiran olacaktı: Adolf Hitler! 6.Katta buluşmak umuduyla.